Vi transformerer den tidligere Hedeskov Skole  (1910-1957) og senere trædrejeri til et Center for Regenerativ Praksis.

Bygningen bliver restaureret med fokus på, hvordan den positivt kan bidrage til genopretningen af den omkringliggende natur og de lokale økosystemer. Vi dokumenterer transformationen trin for trin, da regenerative principper inden for byggesektoren stadig foregår på et eksperimentelt og uafprøvet niveau, uden tilstrækkelig data. Vi har allieret os med arkitekter, dygtige materialeeksperter og restaurationshåndværkere, som alle forstår alvoren af, at den nuværende klima-, miljø- og biodiversitetskrise er menneskeskabt og kræver handling.

Vores regenerative principper
  • Materialerne er bio- eller geobaserede og stammer, hvor det er muligt, fra Hedeskovs natur, landbrug og skovbrug. Derudover genbruges eksisterende bygningsdele og materialer i videst muligt omfang under renoveringen af bygningen.

 

  • Naturgenopretning: Hvor bio- eller geobaserede materialer høstes, sikres der, at processen bidrager positivt til genetableringen af de landskaber, hvor materialerne stammer fra. Et eksempel er, at der i forbindelse med lokal udgravning af moræneler og sand implementeres en strategi for genskabelse af levesteder og øgning af biodiversitet på det sted, hvor udgravningen har fundet sted.

 

  • Geo- og biobaserede opbygninger skal erstatte standardopbygninger, der ofte indeholder CO2- og kemitunge materialer.

 

  • Forbindelsen mellem naturen og bygningen skal kunne måles og opleves i bygningen.