Hedeskov Center for Life Science er et privatejet initiativ, der udspringer af drømmen om at udvikle den danske life science sektor. Vi er et innovativt samlingssted for bæredygtig tankegang, forskning og vidensdeling. Et sted, der ønsker at fremme bæredygtige initiativer og skabe bevidsthed om aktiviteter, som binder CO2 og reducerer udledningen af klimagasser. I Hedeskov mødes stærke nationale og internationale spillere og arbejder på tværs af politiske interessser; med det formål at styrke life science. Dette arbejde skal medvirke til, at Danmark styrker og udbygger sin position både nationalt og internationalt.

Den danske landbrugssektor står for 20-30 % af den samlede danske CO2 udledning. HCLS opkøber konventionelt landbrugsjord, planter skov og søsætter naturbeskyttelsesprojekter, som et direkte bidrag til at gøre en forskel. Både borgere og fagpersoner kan benytte sig af HCLS’ faciliteter og deltage i vores aktiviteter.

Den smukke, gamle Hedeskov Skole, det fremtidige HCLS-hovedkontor, vil frem til medio 2023 være under renovering. Renoveringen vil derfor i den kommende tid være vores primære beskæftigelse. Du kan naturligvis følge os gennem hele renoveringsprocessen og frem til den fysiske åbning.

Sofie Aagaard

Driftsansvarlig og medejer

Sofie er projektholder ved HCLS. Hun er ansvarlig for den daglige drift og er den primære kontakt til samarbejdspartnere og interessenter.

Sofie har arbejdet som projektleder i både ind- og udland. Erfaringen med projektstyring bruger Sofie til at effektivisere processer og sikre, at samarbejdet med virksomheder og institutioner forløber så gnidningsfrit som muligt. Sofie er endvidere cand.mag.comm.

Jørn Aagaard

Medejer

Jørn er projektudvikler ved HCLS. Han forvalter jorden og er idémageren bag natur- og forplantningsprojekter.

Jørn har i flere år drevet et bæredygtigt landbrug i Hedeskov, bestående af skov, eng og mose; et bæredygtigt miljø, der danner rammen om HCLS. Han er uddannet speciallæge i kvindesygdomme. Uddannelsen blev suppleret med forskningsophold i USA og England. Jørn har igennem 25 år beskæftiget sig med fertilitetsbehandling og har startet flere forskningsprojekter med bl.a. støtte fra Innovationsfonden. I de sidste 15 år har han haft fertilitetsklinik i Skejby. Denne blev i 2016 købt af en australsk fertilitetskoncern.

Jette Søndergaard

Medejer

Jette er projektudvikler ved HCLS. Hun er hovedansvarlig for renoveringen af HCLS. Endvidere er hun Sofies sparringspartner i forbindelse med drift og ledelse.

Jette har en kandidatgrad i bæredygtig turisme fra University of Plymouth, GB og er desuden tolk og oversætter. Hun er medstifter af og bygherre for Aagaard Fertilitetsklinik og har siden starten været praksismanager for denne. Med denne erfaring, og med erfaring fra bæredygtigt jordbrug i Hedeskov, arbejder hun for opbygningen af HCLS og bidrager dermed til et sundere miljø til glæde for både mennesker og natur.

Hedeskov Center for Life Science fremmer initiativer og handlinger, som binder CO2 og reducerer udledningen af klimagasser.