Hedeskov Center for Life Science er et dansk videns- og forskningscenter, som udfører og indgår i bæredygtige projekter i samarbejde med eksterne virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner. Med sin naturskønne placering i hjertet af Hedeskov på Djursland, tager aktiviteterne i HCLS afsæt i organisationens egne 180 ha. skov, mose og eng, og konkrete projekter realiseres i et unikt samspil mellem menneske og natur til gavn for biodiversiteten. 

Med udgangspunkt i en lægevidenskabelig erfaring og anerkendt international forskning, vil HCLS i nær fremtid oprette en sundhedsgren med det formål at sætte grøn omstilling i relation til sundhed. Vi ser en betydelig sammenhæng mellem udledningen af klimagasser og den almene (folke-)sundhed. Ambitionen er at etablere et laboratorium på Centret, hvor vi i samarbejde med eksterne forskere og sundhedspersonale bidrager til et øget fokus og med det en forbedring af sundheden blandt befolkningen.   

Sideløbende med HCLS’ professionelle virksomhed er organisationen åben for alle, som søger viden og inspiration til det grønne og dermed sunde og gode liv. Hos os bliver du inspireret via foredrag, naturvandringer, kunst og musik i bæredygtige rammer. I nær fremtid vil vi tilbyde forskere, kunstnere og andre kreative fagpersoner med en grøn agenda, kortere ophold i vores nyrenoverede studie apartment med tilhørende arbejdsfaciliteter. 

Ambitionerne er store – og i forbindelse med, at HCLS realiseres, renoverer vi den tidligere Hedeskov Skole, som skal danne ramme for Centret. Over det næste års tid kan du her på siden følge os i den omfattende, bæredygtige renovering og dermed den fysiske tilblivelse af HCLS.