Et innovativt samlingssted for bæredygtig tankegang, forskning og vidensdeling

Hedeskov Center for Life Science fremmer grøn omstilling med udgangspunkt i tidligere konventionelt dyrket landbrugsjord og skovbrug

Om Hedeskov

Hedeskov Center for Life Science (HCLS) er et privatejet initiativ, der udspringer af drømmen om det meningsfulde liv og et stort ønske om at bo i og med naturen. Vi er et innovativt samlingssted for bæredygtig tankegang, forskning og vidensdeling. Et sted, der ønsker at fremme bæredygtige initiativer og skabe bevidsthed om aktiviteter, som binder CO2 og reducerer udledningen af klimagasser.

Det første HCLS-projekt er en omfattede totalrenovering af den tidligere Hedeskov Skole fra 1910, som skal danne rammerne om Centret, når bygningen står færdig. Vi vil i renoveringsprocessen have fokus på bæredygtighed, da byggebranchen er og bliver en af de største syndere, når det gælder udledning af klimagasser.