Vi befinder os midt i en klima-, miljø- og biodiversitetskrise; og regenerativt landbrug er en del af løsningen på denne krise.

 

I Hedeskov forvalter vi 180 ha, hvor landbrug udgør 52% og skovbrug 48%. I mange år har vores tilgang været, og er stadig, at dyrke jorden uden brug af kemiske eller mekaniske forstyrrelser. Hvis jorden dyrkes på naturens egne præmisser, kan vi genopbygge det organiske materiale i jorden og genoprette nedbrudt biodiversitet; dette vil i sidste ende øge CO2-absorptionen fra atmosfæren.

Vi prioriterer,  at der er plads til naturen og biodiversiteten, hvilket betyder, at mængden af dyrket land er minimal.

I Hedeskov dyrkes 40 ha i økologisk rotation, og 25 ha er enge med permanent græs. Et område på 1 ha er beplantet med kastanjetræer. Den resterende del af jorden består af moser, søer og græsmarker.

Vi arbejder på at gøre regenerative principper operationelle og skalerbare