I slutningen af 70’erne købte Jette Søndergaard og Jørn Aagaard et husmandssted på 10 ha. i Hedeskov uden vand, lys og varme. De stiftede familie, og når der var jord til salg, købte de op for at maksimere det bæredygtige miljø. I 2012 blev der på 25 ha. etableret skovrejsning, – det 2. største skovrejsningsprojekt i Jylland det år. Bygningerne er nu renoveret og jordarealet udgør p.t. 180 ha., hvoraf 75 ha. er skov og danner her 40 år senere fortsat rammen for Jette og Jørns liv.

I 2004 startede de to et fælles projekt, Aagaard Klinik i Skejby, som var både offentligt og privat med fokus på fertilitet og gynækologi. Her så de, hvordan forplantning påvirkes af vores livsstil og dermed også af de store mængder klimagasser, vi udleder. De opnåede at blive klinikken med den bedste succesrate for IVF-patienter (reagensglasbehandling) i Danmark. I 2016 solgte de klinikken og kunne fra 2020 lægge al energi og erfaring inden for forskning i Hedeskov.

På en af deres daglige skovvandringer fik de øje på den tidligere Hedeskov Skole og fik en erkendelse af, at bygningen rummer store uudnyttede potentialer i relation til at arbejde med bæredygtighed. I forlængelse heraf købte Jette og Jørn den tidligere skole, og det blev udslagsgivende for, at de i 2021 grundlagde familievirksomheden Hedeskov Center for Life Science. HCLS giver mulighed for professionelt at udleve ambitionen om at gøre en forskel – nu med mere tyngde og relevans end nogensinde før, set i lyset af den aktuelle klimasituation.