Nyhed

27. October 2021
Skrevet af Jette Søndergaard
Vores første grønne spadestik

På en solrig eftermiddag d. 15. oktober samlede vi naboer og andre interesserede – herunder også Syddjurs Kommune og Lokalavisen – til vores første grønne event, etablering af vertikal jordvarme. Skolestuen og pladsen omkring boretårnet dannede rammerne for eventet. I skolestuen blev opsat en plancheserie, der viste lokaliteten af den aktuelle boring samt principperne for vertikal jordvarme. Desuden en illustration af de temperaturmæssige variationer alt afhængig af forskellige jordlagstyper. Endvidere var selve boreprocessen skematisk illustreret og slutteligt en planche med tilskudsbeløb samt tak til Syddjurs Kommune for positiv sagsbehandling. En sikkerhedszone omkring borepladsen blev afmærket med bolchebånd. 

Til eventet var ca. 50 personer, der blev trakteret med jordvarmekage og dejlig økokaffe og te fra Kaffeskudens rullende, røde bil. Arrangementet blev besøgt af lokale beboere og andre interesserede herunder studerende fra Erhvervsakademiet i Randers. Til stede var geolog Inga Sørensen, som sammen med Jørn, Sofie og mig besvarede de spørgsmål, der flød i en lind strøm. 

Grundet den store interesse, har HCLS i tæt samarbejde med Inga Sørensen valgt at udarbejde et skriv, hvor vi illustrerer og beskriver, hvordan vertikal jordvarme fungerer og hvilke udfordringer, vi har mødt i processen. Materialet vil være at finde her på siden, så snart det er udarbejdet.  

Jette skærer kagen for

Inga Sørensen fremviser prøver af de forskellige jordlag

Jørn hilser på fremmødte