Nyhed

11. September 2021
Skrevet af Sofie Aagaard
Vi etablerer bæredygtig energi

I forbindelse med bygningsrenoveringen skal der etableres en varmekilde. Vi er naturligvis interesseret i den varmekilde, der udleder mindst CO2, og som er mest energieffektiv. Her er fjernvarme et godt bud, men da bygningen ligger uden for fjernvarmeforsyningsområdet, er det nødvendigt at etablere individuel opvarmning.

Hvilken varmekilde skal vi vælge?

Energi kan hentes fra luften, vandet og jorden. Jorden er den mest stabile energikilde, og herfra kan man hente energi på to forskellige måder. Det mest almindelige er horisontal jordvarme, hvor man graver slanger ned i 1 meters dybde. Den anden metode er vertikal jordvarme, hvor man henter varmen fra en 70-100m dyb boring. Begge metoder er prisvenlige i drift, men etableringsomkostningerne er dog høje og størst ved vertikal jordvarme.

Til gengæld har vertikal jordvarme den fordel, at man ved de rette jordbundsforhold er i stand til at lagre overskydende varme fra boligen i sommermånederne med henblik på senere udnyttelse. En anden fordel ved vertikal jordvarme er, at den kræver meget mindre plads sammenlignet med horisontal jordvarme.

De lokale jordlags sammensætning og udbredelse har stor betydning for virkningsgraden ved de to typer af jordvarme. Fugtige jorde, som f.eks. mosejord eller lerjord, vil give en god virkningsgrad ved et horisontalt anlæg. Hvis jordlagene overvejende består af sand, vil en boring have den største virkningsgrad.

På baggrund af ovenstående overvejelser har vi fået foretaget en geofysisk vurdering af forholdene på grunden og har konkluderet, at vertikal jordvarme vil give den største virkningsgrad.

Hvem hjælper os?

Vi har i samarbejde med geolog Inga Sørensen indhentet de nødvendige myndighedsgodkendelser hos Syddjurs Kommune. Borearbejdet udføres af Geodrilling og vil finde sted ultimo september 2021.

Alle er naturligvis velkomne til at aflægge et besøg på Hedeskov Skole, når borearbejdet finder sted. Processen vil strække sig over en uges tid, og Inga Sørensen vil være til stede under arbejdet. Der vil derfor være rig lejlighed til at stille spørgsmål til en sagkyndig under borearbejdet.

Når vi kender den nøjagtige dato for arbejdets udførelse, vil det blive annonceret på hjemmesiden og via vores sociale medier.